Prekládky káblových trás

Výstavba pozemných a cestných stavieb nie raz vyvoláva potrebu preloženia káblových trás. Spoločnosť SITEL s.r.o. je plne kvalifikovaná pre realizáciu prekládok NN vedení a telekomunikačnej infraštruktúry.

Podľa dohody s investorom či vyšším dodávateľom stavby zabezpečujeme na celom území Slovenska nasledovné úkony, spojené s prekládkami káblových trás :

  • spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie
  • vytýčenie sietí
  • výluky, pokiaľ sú potrebné
  • zemné práce
  • prekládku trás a vedení
  • kompletáciu trás a vedení pokiaľ boli prerušené, vrátane príslušných meraní
  • spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia