VSAT

SITEL VSAT

Ako prvá spoločnosť na Slovensku sme v roku 1994 ukončili schvaľovací proces na dovezené satelitné zariadenie a získali všetky potrebné licencie na prevádzku. Počas uplynulých rokov sme s použitím rôznych typov bezdrôtových komunikácií celoplošne na Slovensku budovali zákaznícke uzavreté dátové siete.

Naše služby sú v uvedenej oblasti komplexné, od zadania až po realizáciu. Na všetky dodané technológie a komunikačné celky poskytujeme štandardné záruky a servis.

Rozdelenie služieb je podľa typu komunikačnej technológie, prostredníctvom ktorej sú jednotlivé služby dátových prenosov realizované. Základné delenie je nasledovné:

 • Satelitné komunikácie (SATELITNÉ služby)
 • Rádiové (pozemné) komunikácie (RÁDIOVÉ služby)
 • Komunikácie s použitím GPRS modemov (GPRS služby)

  

Systémy bezdrôtovej komunikácie poskytujú doplnkové služby k sieťam optickým a káblovým. Hlavnou výhodou je mobilita účastníkov a ich rýchla výstavba.

SATELITNÉ SLUŽBY

Všetky satelitné služby sú realizované prostredníctvom niektorej umelej družice (satelitu). Dátové komunikácie prostredníctvom umelej družice ešte aj dnes patria k netradičným službám, ale ich možnosti primerane konkurujú ostatným typom komunikácií. V niektorých oblastiach použitia vytvárajú jedinú realizačnú možnosť. Typické vlastnosti týchto služieb sú:

 • vysoká spoľahlivosť
 • nízka chybovosť
 • dostupnosť
 • nezávislosť na miestnej pozemnej sieti
 • vysoká prispôsobivosť konfigurácie
 • ľahká rozšíriteľnosť systému
 • jednoduchá a rýchla inštalácia

 

Uplatnenie je široké, predovšetkým pre spoločností s väčším počtom externých pracovísk, napríklad banky, obchodné domy, nadnárodné spoločnosti, colné správy, meteorologické stanice, čerpacie stanice, monitoring a zber informácií z rôznych zdrojov, a iné.

Jednotlivé externé pracoviská alebo zberné miesta môžu byť roztrúsené po celej zemeguli. Hlavnou výhodou aplikácie týchto technológií je nezávislosť na akomkoľvek pozemnom pripojení, okrem energie. Umožňujú realizáciu rôznych typov sietí.

Užívateľské stanice a celé siete dokážu preniesť ľubovoľné komunikačné protokoly, preto sa dá konštatovať, že svojimi vlastnosťami uspokoja každého klienta. Nevýhodou tohoto typu komunikácie je dlhšia doba odozvy, typicky okolo 600 ms. Obľúbenou aplikáciou v tejto oblasti je pripojenie sa do siete internetu aj na miestach, kde zlyháva iný typ pripojenia.

RÁDIOVÉ SLUŽBY

Bezdrôtový pozemný rádiový prenos dát patrí medzi obľúbené technológie pri vytváraní rôznych užívateľských dátových spojení a sietí. Technickými prostriedkami určenými pre tento druh prenosu je možné uskutočniť rôzne druhy dátového spojenia, od spojenia typu bod-bod až po zložité siete. V zásade sa uvedené služby delia podľa použitého frekvenčného pásma, v ktorom zariadenia pracujú, a to na:

 • služby prostredníctvom zariadení pracujúcich vo „voľnom pásme“ na základe všeobecného povolenia
 • služby prostredníctvom zariadení pracujúcich v „licencovanom pásme“ na základe pridelenej licencie

GPRS SLUŽBY

Pod týmto názvom ponúkame službu, ktorá umožňuje obojsmernú dátovú komunikáciu prostredníctvom operátora mobilných telefónov. Služba je vhodná tam, kde:

 • sa požaduje trvalá konektivita
 • sa dáta zasielajú prerušovane (typicky dávkovo)
 • sa vyžaduje preniesť menší objem dát (rádovo stovky kB), nezáleží na dobe odozvy

 

K jej zabezpečeniu bolo našou spoločnosťou vyvinuté špeciálne inteligentné komunikačné zariadenie s označením KZ-8001, ktorého jednou časťou je GPRS modem a je určené na zber a zasielanie dát z dislokovaných prevádzok zákazníka do vyhodnocovacieho centra dát a príjem a realizáciu povelov z centra.

Dátová komunikačná sieť vybudovaná pomocou zariadení KZ-8001, má charakter siete typu Bod/Mnohobod. Prenos je zabezpečovaný prostredníctvom GPRS spojenia.

Včlenenie do dátového systému predpokladá u zákazníka prítomnosť vyhodnocovacieho programového vybavenia, schopného spracovávať údaje z vytvorenej SQL databázy. Zariadenie so svojím programovým vybavením je tzv. „otvorené“, teda je schopné po úprave spracovať aj iné komunikačné požiadavky rôznych klientov.