SITEL servis

Činnosťou, nadväzujúcou na portfólio spoločnosti SITEL s.r.o. v oblasti výstavby telekomunikačnej infraštruktúry, je poskytovanie komplexného telekomunikačného servisu vo viacerých úrovniach. Servis, poskytovaný spoločnosťou SITEL s.r.o., zahŕňa celý profil telekomunikačných zariadení (prenosové i koncové systémy na optických i metalických vedeniach). Ponuka firmy v oblasti servisu je doplnená prevádzkou riadiacich a dohľadových systémov prenosových trás.

Servisné služby poskytujeme na základe dlhodobých, krátkodobých i jednorázových kontraktov s rôznymi reakčnými dobami a lehotami odstraňovania porúch a závad.