Predaj

SITEL SALES

Nákup, ako aj celý proces logistiky materiálov je nesmierne dôležitý pre každú spoločnosť. Efektívne hospodárenie s materiálom (nákup alebo predaj) je dnes už ekonomickým štandardom.

Vďaka tomu, že poskytujeme komplexné riešenia využívajúce moderné technológie a materiály, si naša spoločnosť vybudovala kvalitné zázemie aj v oblasti dodávok materiálov, nevyhnutných pre oblasť telekomunikačnej výstavby.

Inak povedané, zabezpečujeme všetky činnosti potrebné pre odovzdanie materiálov konečnému zákazníkovi buď v rámci výstavby, alebo samostatného predaja materiálu z centrálneho skladu. Efektívne hospodárenie s materiálom slúži aj na zabezpečenie nepretržitej servisnej činnosti, ktorú poskytujeme svojim partnerom pod službou SITEL SUPPORT.

  

Vysokokvalitné produkty ako plastové šachty, Multikanály, HDPE chráničky, systém tesniacich kábelových prechodiek Hawke a ďalšie dnes nielen aplikujeme vo vlastných realizáciách, ale aj prinášame na slovenský trh v rámci našich obchodných aktivít.

PREDAJ PRODUKTOV A PRÍSLUŠENSTVA

Dodávame široký sortiment materiálov a príslušenstva, potrebného na výstavbu a kompletizáciu rozličných sietí a káblových trás. Kompletný cenník zasielame emailom na vyžiadanie. V cenníku nájdete tento sortiment:

 1. Káblové chráničky
 2. Multikanálový systém pre výstavbu káblovodov
 3. Komory pre káblové trasy
 4. Výsuvný podzemný rozvádzač
 5. Káblové prechodky
 6. Spojky, redukcie a koncovky
 7. Rezonančné markre
 8. Delené trubky

PRENÁJOM MERACEJ TECHNIKY

Naša spoločnosť okrem iného ponúka aj prenájom meracej a testovacej techniky pre akékoľvek prenosové systémy.

Vďaka zmluvnej spolupráci so spoločnosťou Livingston, ktorá je mnohoročným uznávaným a preferovaným partnerom s globálnou pôsobnosťou, prinášame svojim partnerom možnosť používať najmodernejšiu testovaciu a meraciu techniku vtedy a tam, kde to práve potrebujú. Rozsiahly sortiment zariadení takých renomovaných výrobcov ako sú:

 • Agilent
 • Anritsu
 • Exfo
 • JDSU
 • Spirent
 • Fluke
 • Tektronix

Proces prenájmu je rýchly, jednoduchý a flexibilný. Prenájom je možné zriadiť na krátke obdobie, ale aj na dlhodobo. Zariadenia sú obvykle doručené do dvoch pracovných dní priamo na miesto, určené klientom. Všetky zariadenia sú pred odoslaním testované, v prípade potreby zabezpečujeme aj odbornú podporu alebo zaškolenie.

Súčasťou ponuky je taktiež možnosť prenájmu s následným odkúpením prenajatého zariadenia a predaj použitých meracích a testovacích zariadení za atraktívne ceny.