Telekomunikačné riešenia

Spoločnosť SITEL je silným, popredným a overeným partnerom, ktorý ponúka široké spektrum telekomunikačných riešení na mieru a ktorý aj v tejto „biznis“ dobe ctí dohody. Individuálny a hlavne osobný prístup k partnerovi zabezpečuje spolupráca formou „win-win“. Inak povedané, medzi priority SITEL s.r.o. patrí okamžitá reakcia na prevádzkové potreby partnera, variabilita a operatívnosť v realizácii.

U nás funguje férový biznis, v ktorom sú spokojné obe strany. Budujeme a udržiavame trvalé vzťahy s našimi partnermi, o čom svedčí len veľmi malá fluktuácia partnerov. Všetky aktivity, ktoré robíme, sú silne orientované našimi hodnotami.

SITEL s.r.o. je jednoducho špecialista na telekomunikačné riešenia – od výstavby cez prenájom až po 24/7/365 podporu a servis. Z našich firemných úspechov sme obzvlášť hrdí na vybudovanie prvého neutrálneho (t.j. nezávislého od operátora) komerčného kolokačno - dátového centra na Slovensku.

Prenájom sietí
Metropolitná optická sieť SITELNET, ktorej prvé trasy boli uvedené do prevádzky na prelome tisícročí, je v súčasnosti jedným z najväčších alternatívnych optických systémov Bratislavy, Košíc a Prešova.
Výstavba
Vďaka vysoko kvalifikovanému a odborne pripravenému tímu pracovníkov realizujeme najrozličnejšie telekomunikačné stavby. Po našej výstavbe ostávajú cesty a chodníky ešte v lepšom stave ako pred samotnou výstavbou.
Servis

Sme spoločnosť, na ktorú sa partner môže spoľahnúť za každých okolností. Pomáhame vybrať to správne telekomunikačné riešenie - plníme náročné aj menej náročné požiadavky partnerov.

Predaj
Vysokokvalitné produkty ako plastové šachty, Multikanály, HDPE chráničky, systém tesniacich kábelových prechodiek Hawke a ďalšie dnes nielen aplikujeme vo vlastných realizáciách, ale aj prinášame na slovenský trh v rámci našich obchodných aktivít.
Datacentrum
Informácie a komunikácie už dnes rozhodujú o úspechu a ich význam časom neustále rastie. Svet sa trvalo prepája, globalizácia je realitou a spolupráca nutnosťou.
VSAT
Systémy bezdrôtovej komunikácie poskytujú doplnkové služby k sieťam optickým a káblovým. Hlavnou výhodou je mobilita účastníkov a ich rýchla výstavba.

Certifikáty spoločnosti

Spoločnosť je certifikovaná podľa ISO 2001, ISO 14001, OHSAS 18001. Disponujeme uceleným certifikovaným systémom riadenia kvality, environmentálneho manažmentu a bezpečnosti práce. Sme držiteľom certifikátu o zhode systému kvality s požiadavkami AQAP 2120. SITEL s.r.o. je taktiež držiteľom Potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti NBÚ SR.

HODNOTY, KTORÝMI SA RIADIME

Náš neustály rast a stabilita v telekomunikačnom biznise pozostáva zo 6 hodnôt. Už pri vzniku spoločnosti sme podvedome vytvorili koncept hodnôt a posolstva, ktoré nás definujú.

Vysokú kvalitu a profesionalitu práce potvrdzuje skutočnosť, že spoločnosť je partnerom všetkých významných telekomunikačných spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu, významných domácich i zahraničných investorov a vyšších dodávateľov.

Vďaka neustálej pozornosti, ktorú firma venuje zvyšovaniu odbornosti svojich pracovníkov, využívaniu najmodernejších technológií a partnerským obchodným vzťahom, dodáva široký sortiment moderných telekomunikačných technológií formou komplexnej starostlivosti o partnera.

Dodržiavame dohodnuté. Sme spoločnosť, na ktorú sa partner môže spoľahnúť za každých okolností. Plníme náročné aj menej náročné požiadavky partnerov - poskytujeme na mieru prispôsobené služby.

Čestnosť ide ruka v ruke s dôverou. Správame sa čestne, pretože vieme, že týmto konaním sa z nás stáva dôveryhodnejšia spoločnosť. Svoju prácu vykonávame riadne a dôkladne - odovzdávame len to najlepšie z nášho portfólia.

Aj napriek vysokej profesionalite a odbornosti si zachovávame ľudskú tvár. Inak povedané sme ústretoví a vieme sa dohodnúť s každým, kto potrebuje naše služby. Naše hodnoty sú nastavené rovnocenne tak ako pre partnerov, tak i pre zamestnancov.

V telekomunikačnom odvetví je nutné prispôsobiť sa novým podmienkam a technológiám. Vedieť promptne a adekvátne reagovať je vlastnosť, ktorú máme hlboko zakorenenú v základoch spoločnosti.

ODBORNÍCI NA SPRÁVNOM MIESTE