Kontakt

SITEL KOŠICE
sídlo spoločnosti

SITEL s.r.o.
Zemplínska 6
Košice 040 01

tel.: 055 / 674 99 44
fax: 055 / 674 99 55
e-mail: sitel.ke@sitel.sk

IČO: 31 668 305
IČ DPH: SK2020494619

SITEL s.r.o. je zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel Sro, vložka č.: 2773/V


SITEL BRATISLAVA
prevádzka spoločnosti

SITEL s.r.o.
Kopčianska 2489/18
Bratislava 851 04

tel.: 02 / 6381 4662
fax: 02 / 6381 4661
e-mail: sitel.ba@sitel.sk