O nás

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

Sme partnerom všetkých významných telekomunikačných spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu, významných domácich i zahraničných investorov a vyšších dodávateľov.

SITEL. Pojem, ktorý pozná snáď každý v telekomunikačnom odvetví. Naša história sa začala písať v roku 1993, kedy v Košiciach vznikla súkromná spoločnosť pre výstavbu integrovaných telekomunikácií – SITEL s.r.o.

Dnes je naša spoločnosť silným, popredným a overeným partnerom, ktorý ponúka široké spektrum telekomunikačných riešení na mieru a ktorý aj v tejto „biznis“ dobe ctí dohody.

Nemáme žiadnych zákazníkov. Máme však stovky spokojných partnerov. Informácie a komunikácie už dnes rozhodujú o úspechu a ich význam časom neustále rastie. Svet sa trvalo prepája, globalizácia je realitou a spolupráca nutnosťou.

Individuálny a hlavne osobný prístup k partnerovi zabezpečuje spolupráca formou „win-win“. Inak povedané, medzi priority SITEL s.r.o. patrí okamžitá reakcia na prevádzkové potreby partnera, variabilita a operatívnosť v realizácii.

U nás funguje férový biznis, v ktorom sú spokojné obe strany. Budujeme a udržiavame trvalé vzťahy s našimi partnermi, o čom svedčí len veľmi malá fluktuácia partnerov. Všetky aktivity, ktoré robíme, sú silne orientované našimi hodnotami.

SITEL s.r.o. je jednoducho špecialista na telekomunikačné riešenia – od výstavby cez prenájom až po 24/7/365 podporu a servis. Z našich firemných úspechov sme obzvlášť hrdí na vybudovanie prvého neutrálneho (t.j. nezávislého od operátora) komerčného kolokačno - dátového centra na Slovensku.

Toto najstaršie neutrálne datacentrum nesie názov „SITELPOP“ a v súčasnosti ide o najväčší a najsilnejší uzol z pohľadu optickej infraštruktúry a počtu prítomných operátorov. Predstavuje významný stredoeurópsky telekomunikačný uzol a naši konkurenti sú zároveň našimi najväčšími zákazníkmi.

Vízia

Dodržiavame dohodnuté. Ctíme dohody, pretože vieme, že toto z nás už dlhé roky robí popredným dodávateľom, overeným a spoľahlivým partnerom v celom spektre telekomunikačnej výstavby, servisu a prenájmu.

Zameranie

Sme špecialistom na telekomunikačné riešenia. Zabezpečujeme celý reťazec služieb na mieru - výstavba optických a metalických trás, budovanie dátových sietí, prenájom kolokačných a dátových priestorov, satelitná a bezdrôtová komunikácia, obchodné aktivity s výrobkami a špičkový servis.

Poslanie

Pomáhame vybrať to správne telekomunikačné riešenie - plníme náročné aj menej náročné požiadavky partnerov. Tieto požiadavky využívame aj ako impulzy na rozvoj a vývoj spoločnosti - vďaka tomu si zachovávame individuálny a hlavne osobný prístup.

HODNOTY, KTORÝMI SA RIADIME

Náš neustály rast a stabilita v telekomunikačnom biznise pozostáva zo 6 hodnôt. Už pri vzniku spoločnosti sme podvedome vytvorili koncept hodnôt a posolstva, ktoré nás definujú.

Profesionálnosť
Vysokú kvalitu a profesionalitu práce potvrdzuje skutočnosť, že spoločnosť je partnerom všetkých významných telekomunikačných spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu, významných domácich i zahraničných investorov a vyšších dodávateľov.

Odbornosť
Vďaka neustálej pozornosti, ktorú firma venuje zvyšovaniu odbornosti svojich pracovníkov, využívaniu najmodernejších technológií a partnerským obchodným vzťahom, dodáva široký sortiment moderných telekomunikačných technológií formou komplexnej starostlivosti o partnera.

Flexibilita
V telekomunikačnom odvetví je nutné prispôsobiť sa novým podmienkam a technológiám. Vedieť promptne a adekvátne reagovať je vlastnosť, ktorú máme hlboko zakorenenú v základoch spoločnosti.

Spoľahlivosť
Dodržiavame dohodnuté. Sme spoločnosť, na ktorú sa partner môže spoľahnúť za každých okolností. Plníme náročné aj menej náročné požiadavky partnerov - poskytujeme na mieru prispôsobené služby.

Čestnosť
Čestnosť ide ruka v ruke s dôverou. Správame sa čestne, pretože vieme, že týmto konaním sa z nás stáva dôveryhodnejšia spoločnosť. Svoju prácu vykonávame riadne a dôkladne - odovzdávame len to najlepšie z nášho portfólia.

Ľudskosť
Aj napriek vysokej profesionalite a odbornosti si zachovávame ľudskú tvár. Inak povedané sme ústretoví a vieme sa dohodnúť s každým, kto potrebuje naše služby. Naše hodnoty sú nastavené rovnocenne tak ako pre partnerov, tak i pre zamestnancov.

CERTIFIKÁCIA A BEZPEČNOSŤ

Spoločnosť je certifikovaná podľa ISO 2001, ISO 14001, OHSAS 18001. Disponujeme uceleným certifikovaným systémom riadenia kvality, environmentálneho manažmentu a bezpečnosti práce. Sme držiteľom certifikátu o zhode systému kvality s požiadavkami AQAP 2120. SITEL s.r.o. je taktiež držiteľom Potvrdenia o priemyselnej bezpečnosti NBÚ SR.

NAŠE ZAUJÍMAVÉ ČÍSLA

3000km

vybudovaných optických trás

350km

vybudovaných metalických trás

25+ rokov

výstavby a údržby telekomunikačnej infraštruktúry

ODBORNÍCI NA SPRÁVNOM MIESTE

Máte otázku? Nenašli ste potrebné informácie?