Servis

SITEL SUPPORT

Podpora. Našich partnerov sprevádzame krok za krokom. Avšak na každej ceste sa môže vyskytnúť nejaký problém alebo potreba, ktoré je nutné vyriešiť tu a teraz. My na to reflektujeme širokou škálou riešení - zabezpečujeme špičkový servis na celom území Slovenska s krátkymi reakčnými časmi.

Neoddeliteľnou súčasťou portfólia našej spoločnosti je poskytovanie komplexného telekomunikačného servisu na viacerých úrovniach. Dnes je telekomunikačný servis poskytovaný ako nepretržitá 24/7/365 služba na:

  • prenosových trasách (optické, metalické, prístupové siete)
  • telekomunikačných zariadeniach (prenosové a koncové systémy, IP technológia a pod.)
  • podporných systémoch (napájacie zdroje, UPS, chladenie a pod.)

  

Sme spoločnosť, na ktorú sa partner môže spoľahnúť za každých okolností. Pomáhame vybrať to správne telekomunikačné riešenie - plníme náročné aj menej náročné požiadavky partnerov.

SITEL SOS

Výkon servisnej služby riadi nepretržitý dispečing – každý jeden deň v roku, vo dne i v noci. Toto pracovisko prijíma hlásenia o požiadavkách na servisný zásah, organizačne zodpovedá za jeho vykonanie, vedie dokumentáciu o priebehu a ukončení zásahu.

Zásahové technické tímy disponujú všetkým potrebným vybavením vrátane meracej a výpočtovej techniky, dopravných a komunikačných prostriedkov. Personál priebežne absolvuje školenia pre konkrétne druhy činností, prípadne podľa potrieb zákazníkov.

SITEL FLM

Servis prvej úrovne (First Level Maintenance) je zabezpečovaný nielen pre telekomunikačné trasy a zariadenia (napr. CISCO, ALCATEL, CIENA, MARCONI), ale aj pre netelekomunikačnú technológiu (napr. napájacie a záložné zdroje, klimatizačné jednotky, zabezpečovacie zariadenia a pod.) implementovanú v telekomunikačných sieťach našich partnerov po celom území Slovenska.

Súčasťou FLM je taktiež zabezpečenie nepretržitého chodu a dohľadu v kolokačnom a dátovom centre SITEL POP, vrátane súvisiacich služieb pre našich partnerov a prevádzkovanie systému metalických a optických prepojení jednotlivých operátorov v SITEL POP.