Profil

Spoločnosť pre výstavbu integrovaných telekomunikácií

Spoločnosť SITEL s.r.o., pôsobiaca na slovenskom trhu od roku 1993, ponúka svojim klientom a partnerom v oblasti telekomunikačnej výstavby a prevádzky špičkové produkty a riešenia. Vďaka neustálej pozornosti, ktorú firma venuje zvyšovaniu profesionality svojich pracovníkov, sledovaniu a využívaniu najmodernejších technológií a partnerským obchodným vzťahom, dodávame široký sortiment moderných telekomunikačných technológií formou komplexnej starostlivosti o zákazníka. Medzi firemné priority patrí okamžitá reakcia na prevádzkové potreby zákazníka, variabilita a operatívnosť v realizácii investičných akcií i priama zainteresovanosť všetkých pracovníkov na kvalite vykonávaných prác a plnení termínov.

Vysokú kvalitu a profesionalitu našej práce potvrdzujú ako mnohé certifikáty, ktorých je spoločnosť držiteľkou, tak aj skutočnosť, že je partnerom všetkých významných telekomunikačných spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu, významných domácich i zahraničných investorov a vyšších dodávateľov.

Svoje aktivity SITEL s.r.o. priebežne rozvíja vo viacerých oblastiach – optické technológie a výstavba optických a metalickych trás, budovanie dátových sietí, satelitná a bezdrôtová komunikácia, obchodné aktivity s produktami, využívanými v oblasti telekomunikačnej výstavby. Spoločnosť prevádzkuje jediné neutrálne slovenské kolokačné centrum sitelpop i vlastnú metropolitnú optickú sieť sitelnet.

Pýchou firmy je technické vybavenie a skúsenosti pracovníkov v oblasti optických technológií a prenosových trás. V rámci dodávok riešení prenosových systémov na metalických a optických kábloch poskytujeme komplexné služby – počínajúc poradenstvom a projekciou, cez zabezpečenie všetkých montážnych činností až po záverečné testy a kontrolné merania s využitím najnovších technológií. Samozrejmosťou je zaškolenie obsluhy, záručný i pozáručný servis. Spoločnosť zabezpečuje úplnú výstavbu digitálnych prenosových systémov.

Spoločnosť SITEL s.r.o. nie je podporovaná zahraničným kapitálom a je spoľahlivým partnerom nielen zákazníkom ale aj svojim viac ako sto zamestnancom.