Výstavba integrovaných telekomunikácií

Od svojich prvopočiatkov sa SITEL s.r.o. vyprofilovala ako spoločnosť, poskytujúca služby v oblasti telekomunikačnej výstavby a inštalácií.  Vďaka vysoko kvalifikovanému a odborne pripravenému tímu pracovníkov realizujeme najrozličnejšie telekomunikačné stavby.

Výstavbu sme pripravení a schopní vykonávať podľa potreby a požiadaviek ako komplexnú dodávku na kľúč, čiastočnú dodávku či subdodávku. Schopnosť zabezpečenia komplexného riešenia na celom území Slovenska oceňujú predovšetkým investori v oblasti výstavby rozsiahlych sietí.

Nezanedbateľnou výhodou spoločnosti SITEL s.r.o. je vlastné strojné a prístrojové vybavenie, ktoré v kombináci s odbornosťou a mnohoročnými skúsenosťami našich pracovníkov dáva záruku rýchlej dodávky v špičkovej kvalite.