SITEL VSAT a DATA

Spoločnosť SITEL VSAT s.r.o. vznikla v roku 1992. Od začiatku sa venujeme problematike satelitných dátových komunikácií a postupom času aj všetkým ostatným typom bezdrôtových komunikácií.

Ako prvá spoločnosť na Slovensku sme v roku 1994 ukončili schvaľovací proces na dovezené satelitné zariadenie a získali všetky potrebné licencie na prevádzku. V uplynulých rokoch sme s použitím rôznych typov bezdrôtových komunikácií budovali celoplošne na Slovensku zákaznícke uzavreté dátové siete.

Naše služby sú v uvedenej oblasti komplexné, od zadania až po realizáciu. Na všetky dodané technológie a komunikačné celky poskytujeme štandardné záruky a servis, vo vyžiadaných prípadoch aj pohotovostný.

Keďže sa držíme hesla „spokojnosť zákazníka je vizitka našej dobrej práce“ veľa pozornosti venujeme realizačnej a porealizačnej časti každej zákazky. Osobný kontakt v aktívnej časti realizácie obchodu a snaha správne vyriešiť vzniknuté úlohy je pre nás výzva k dosiahnutiu úplnej spokojnosti zákazníka.