Mikrotrubičkovanie

V poslednom období sa najväčšie problémy pri výstavbe telekomunikačných optických sietí koncentrujú v realizácii prístupových sietí. Telekomunikační operátori vybudovali vysokokapacitné transportné sietie a potrebujú reálne, rýchlo a ekonomicky pripájať svojich koncových zákazníkov v mestách a obciach.

Riešením je mikrotrubičkovanie, moderná technológia pre výstavbu optických prístupových a metropolitných sietí.  Táto technológia umožňuje podstatné zvýšenie prenosovej kapacity existujúcich optických trás a redukuje náklady pri výstavbe nových trás. V jednej ochrannej HDPE trubke je možné zafúknutím mikrotrubičiek a mikrokáblov vybudovať niekoľko na sebe nezávislých optických trás, alebo ich alebo aspoň pripraviť pre budúce využitie.

Technológia mikrotrubičkovania umožňuje postupnú výstavbu optických trás a tým i rozloženie celkových nákladov do dlhšieho obdobia – je možné pridávať do trás optické okruhy tak ako je potrebné a je taktiež možné pružne meniť konfiguráciu siete vhodným prepájaním mikrotrubičiek pred zafúknutím nových mikrokáblov.

Spoločnosť SITEL s.r.o. disponuje vlastným strojným vybavením pre mikrotrubičkovanie, zaškolenými pracovníkmi a bohatými skúsenosťami z použitia technológie mikrotrubičkovania pre rôznych investorov i pri výstavbe vlastnej metropolitnej optickej siete sitelnet.