Servis optických a metalických sietí

Už krátko po svojom vzniku bola spoločnosť SITEL s.r.o., ako jedna z mála, držiteľkou licencie pre budovanie a údržbu jednotnej telekomunikačnej siete a zmluvným partnerom vtedy monopolného prevádzkovateľa tejto siete – Slovenských telekomunikácií.

V súčasnosti disponuje firma plne kvalifikovanými a vybavenými montážnymi čatami pre zásahy ako na metalických tak i optických trasách. Vďaka tejto skutočnosti poskytujeme svojim partnerom rýchle a kvalitné servisné služby podľa ich potrieb a to na celom území Slovenska. Rozsah týchto služieb zahŕňa :

  • preventívne jednosmerné a striedavé merania metalických vedení
  • všetky typy meraní na optických vedeniach
  • servis prvej úrovne (havarijné obnovenie prevádzky)
  • servis druhej úrovne (obnovenie plnej prevádzky)

V závislosti od potrieb zákazníka je možné zabezpečiť reakčné doby až na úrovni 1-2 hodín pre výjazd a 6-8 hodín pre havarijné obnovenie prevádzky.