CENNÍK SLUŽIEB

CENNÍK SLUŽIEB – vyjadrenia k sieťam, vytýčenie sietí

Spoločnosť SITEL s.r.o je vlastníkom verejných elektronických komunikačných sietí (EKS) na území celej SR.

Zároveň sme správcom EKS v majetku spoločnosti O2 Slovakia a Slovenská sporiteľňa v katastrálnom území mesta Bratislava a správcom EKS v majetku spoločnosti O2 Slovakia v katastrálnom území mesta Košice.

Pre vydanie vyjadrenia k existencii EKS v majetku a v správe spoločnosti SITEL s r.o., a pre ich vytýčenie, bol s platnosťou od 1.3.2020 vydaný nasledujúci cenník služieb.

CENNÍK VYJADRENIA k existencii EKS v majetku a v správe spoločnosti SITEL s.r.o.

  1. Štandardné vyjadrenie k existencii – do 15 kalendárnych dní 30,-€ s DPH
  2. Vyjadrenie k existencii sietí s vysokou prioritou – v pracovné dni do 24 hodín 60,-€ s DPH

UPOZORNENIE :

Podávanie žiadostí o vyjadrenie je možné iba elektronickou cestou portálu https://vyjadrenia.sitel.sk .

Po vyplnení vašej požiadavky, vám príde systémom vygenerovaná emailová správa o zaregistrovaní vašej požiadavky, s platnými údajmi pre úhradu poplatku. Po pripísaní vami uhradeného poplatku na náš účet, bude vaša požiadavka vybavená v príslušnej lehote.

CENNÍK VYTÝČENIA EKS v majetku a správe spol. SITEL s.r.o., v teréne a dozor stavby

  1. Vytýčenie elektronickej komunikačnej siete – dohodnutý termín 60,-€ / hod bez DPH
  2. Vytýčenie elektronickej komunikačnej siete – urgent do 3 prac. dní 100,-€ / hod bez DPH
  3. Dozor stavby, kontrola neporušenosti a zásypu existujúceho vedenia 30,-€ / hod bez DPH
  4. Dopravné náklady 0,50 € / km bez DPH

Každé vytýčenie a výkon odborného dozoru stavby bude realizované na základe vzájomnej dohody a po zaslaní záväznej objednávky.

Termín výkonu vytýčenia, alebo odborného dozoru stavby je potrebné dohodnúť v predstihu.

Poskytnutie ďalších podkladov a informácií o IS v majetku a správe spol. SITEL s.r.o.

  1. Poskytnutie elektronických dát – výrez polohopisov a trás vo formáte DGN, technická špecifikácia siete 55,-€ / ks bez DPH

Informácie o EKS v majetku a správe spol. SITEL s.r.o. budú poskytované v elektronickej forme len na vyžiadanie autorizovanou odborne spôsobilou osobou (napr. projektanti členovia SKSI, SKA atď.).

Konečná cena za poskytnuté dáta bude posúdená individuálne podľa požadovaného rozsahu.

Predložený cenník za výkon služieb popísaných vyššie je platný do jeho odvolania, alebo zmeny.

Spol. SITEL s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny v cenníku bez predošlého upozornenia.